Autoservice Maasstad gaat voor duurzaam

Autoservice Maasstad heeft als doel het ontzorgen van klanten door integratie van haar dienstverlening en bieden van heldere en kordate service rondom het produkt auto in de regio Rijnmond.

 

Het is voor ons vanzelfsprekend dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om de duurzame partner in automobiliteit te zijn in onze regio. Duurzaamheid is belangrijk voor ons vanuit onze onderneming willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij het aanbieden van totale mobiliteitsoplossingen aan onze klanten.

Wat is duurzaamheid voor ons?

Duurzaamheid gaat voor ons over ondernemen, inspelen op veranderingen, verantwoordelijkheid nemen en je continu verder professionaliseren om toekomst ‘proof’ te zijn. Duurzaamheid gaat over onze producten en diensten, maar ook over onze eigen impact als organisatie op de maatschappij. De focus van onze duurzaamheidsactiviteiten liggen op het thema milieu, omdat wij daar de grootste impact hebben.

 

De auto is onlosmakelijk verbonden met de brandstof die erin gaat en de emissies die eruit komen. Duurzame mobiliteit gaat over het reduceren van emissies in de keten. Je kan de ontwikkelingen van nieuwe technieken in de autobranche niet meer los koppelen van de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen. Als we de totale emissies willen reduceren moeten we samenwerken in de keten.

 

Onze strategie

Duurzaamheid kan alleen een succes worden als we samenwerken. Onze duurzaamheidsstrategie is ontwikkeld vanuit klantperspectief en onze eigen verantwoordelijkheid als organisatie.

 

Missie

Het bieden van totale mobiliteitsoplossingen voor onze klanten, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu, zonder de duurzaamheid binnen onze eigen organisatie uit het oog te verliezen.

 

Doelstelling

In 2020 de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto’s onder de 95 gram en voor bedrijfswagens onder de 147 gram per kilometer. In 2013 zijn wij gestart om duurzaamheid verder te professionaliseren binnen onze organisatie. Er gebeurde al veel, maar we wilden meer. Met een externe expert op duurzaamheid hebben we onze strategie bepaald en de bijbehorende doelstellingen.

 

Sociaal Ondernemen

Binnen Autoservice Maasstad is veel aandacht voor de individuele medewerker. Dat zie je aan de lange dienstverbanden en het lage ziekteverzuim. Opleiding is belangrijk binnen Autoservice Maasstad en het doorontwikkelen van medewerkers naar een hoger plan is onderdeel van de bedrijfsvoering.

 

Betrokken Ondernemen

Betrokken ondernemen is belangrijk binnen Autoservice Maasstad om kennis te delen en zo de toekomstige generatie verder te ontwikkelen, maar ook onze inzet te tonen voor goede doelen. Enkele voorbeelden:

• Het beiden van stageplekken voor moeilijk lerende kinderen en sociale vaardigheden binnen het bedrijfsleven op te doen. Er lopen gemiddeld 1 leerlingen stage per periode. Ze leren over het autobedrijf maar ook sociale vaardigheden als klantcontact, werktijden, enz.

• Bedrijfsbezoek, jaarlijks vinden er vanuit scholen 8 bedrijfsbezoeken plaats bij Autoservice Maasstad

• Diverse sponsoringen van lokale (sport)verenigingen. 

 

Terugkijkend hebben we al veel bereikt. Zo zijn we Erkend Duurzaam gecertificeerd, scheiden we ons afval steeds beter en reduceren we ons energieverbruik! Onze medewerkers zijn getraind op duurzaamheid en adviseren we steeds meer klanten over de inzet van duurzame mobiliteit.